Informacje o obozie

Calendar 23 czerwca 2020

Obóz odbędzie się w Kołobrzegu w wyżej ustalonym terminie, czyli 19-28 sierpnia 2020 r.

Konieczne jest zapoznanie się i wypełnienie poniższych dokumentów.

1. Wytyczne_GIS_MZ_i_MEN_dla_organizatorów_wypoczynku_dzieci_i_młodzieży-3 https://cloud.awke.pl/index.php/s/g5k6MJMLmPzHafH

2. Oświadczenie obóz https://cloud.awke.pl/index.php/s/byzsfKNfdETwKKD

3. Karta kolonijna Kołobrzeg 2020 https://cloud.awke.pl/index.php/s/o4bqHrAgmaAwYDq

4. Ulotka obozu https://cloud.awke.pl/index.php/s/FWEtyRfWmxE5rQo

Oświadczenie obóz proszę dostarczyć do 15 lipca (skan na e-mail biuro@basket25.pl lub osobiście do siedziby klubu)

Jednocześnie przypominamy o dostarczeniu legitymacji klubowej.

Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów jest warunkiem uczestnictwa w obozie.

Osoby które chcą zrezygnować z obozu muszą do 15 lipca złożyć w klubie oświadczenie, równocześnie informujemy, że jeżeli na obóz nie zgłosi się 50% zawodniczek obóz może być odwołany a koszty zaliczek zostaną zwrócone.