EuroCupBLKPZKOSZKPZ KOSZ
Kujawy Pomorze Miasto bydgoszcz

Informacje

Piramida Szkoleniowa ma elementarny zamysł, jakim jest stworzenie „drogi rozwoju sportowego” dla dziecka od grupy naborowej aż do wieku seniora. W tym celu został stworzony system placówek oświatowych współpracujących ze sobą pod względem organizacyjnym i szkoleniowym, tak by realizowane w nich programy sportowe były spójne i miały tożsame priorytety.

Te założenia są realizowane we współdziałaniu z Polskim Związkiem Koszykówki, który czuwa wspólnie z Klubem Sportowym „Basket 25” nad merytoryczną częścią szkolenia i dofinansowuje w ramach zadań ministerialnych działalność szkół, a także przez Urząd Miasta Bydgoszczy, który finansuje koszty prowadzenia klas sportowych i subwencjonuje w tym zakresie Klub. Jest to ogromne wyzwanie, tym bardziej że w pełni funkcjonująca Piramida Szkoleniowa będzie edukować około 300 dzieci jednocześnie. Dlatego ważnym elementem jest czynny udział dyrekcji placówek oświatowych biorących udział w systemie Piramidy, trenerów – nauczycieli prowadzących zajęcia i oczywiście rodziców.


Folder do pobrania  TUTAJ

oraz do zobaczenia poniżej