EuroCupBLKPZKOSZKPZ KOSZ
Kujawy Pomorze Miasto bydgoszcz

Informacje dla rodziców

Opłaty rodziców na rzecz Klubu

Większość rodziców opłaca składki regularnie i w terminie. Dziękujemy !

A. Rejestracja nowych członków klubu:

 1. po otrzymaniu od trenera deklaracji członkowskiej  i wypełnieniu i podpisaniu (do 18 roku życia podpisują opiekunowie prawni i dziecko / po 18 roku tylko zawodniczka) deklarację należy ze zdjęciem legitymacyjnym oddać trenerowi, który zaniesie do Klubu w celu rejestracji i przygotowania legitymacji klubowej, która po wykonaniu opłat zostanie przekazana przez trenera dziecku/zawodniczce
 2. zawodniczka lub jej rodzice wpłacają jednorazową opłatę wpisową za wyrobienie legitymacji oraz rejestrację w wysokości 50 zł na konto klubu :
  nazwa : Klub Sportowy Basket25
  nr konta 26 1750 1051 0000 0000 1246 2379 (nowy numer konta)
  w tresci przelewu : opłata wpisowa za zawodniczkę Imie Nazwisko

B. Opłaty składek comiesięcznych:

 1. Walne Zebranie Członków Klubu /w tym rodziców i dzieci/ ustaliło wysokość składek członkowskich i sposobu ich przekazywania:
 2. składka członkowska wynosi 30 zł
 3. składki maja być płacone na konto klubu z opisem :
  nazwa: Klub Sportowy Basket25
  nr konta : 26 1750 1051 0000 0000 1246 2379 (nowy numer konta)
  w treści przelewu : składka członkowska za Imię Nazwisko 10/16 (miesiąc i rok to – wyszczególnienie dotyczy również wpłaty za kilka miesięcy 10/16, 11/16, 12/16)
 4. tylko w sporadycznych przypadkach sam rodzic może wpłacać w kasie Klubu lub trener jeśli rodzic przekaże pieniądze lecz preferujemy wpłaty na konto
 5. za każdy miesiąc składka powinna być zapłacona do 25 danego miesiąca
 6. trener między 25 a 30/31 każdego miesiąca obowiązkowo zbierze legitymacje od wszystkich dziewczyn i dostarczy do aktualizacji w Klubie
 7. jeśli zawodniczka/rodzice nie wpłacą do 25 każdego miesiąca składki to legitymacja nie zostanie przedłużona i w tym wypadku rodzic sam jest obowiązany zapłacić i dostarczyć legitymacje, trener powtórnie nie ma takiego obowiązku
 8. jeśli rodzic zapłaci z góry na następny miesiąc lub miesiące to legitymacja zostanie na ten okres przedłużona
 9. Ważne !!
  opłacanie składek członkowskich jest obowiązkowe i osoby mające zaległości i nie opłacone składki nie będą mogły korzystać ze świadczeń klubowych – składki opłacane są przez cały rok tak długo jak zawodniczka jest członkiem Klubu

W wyjątkowych przypadkach na wniosek zainteresowanego Klub może wstrzymać/zamrozić lub przesunąć terminu płacenie składek

C. Wpłaty na imprezy organizowane przez Klub w tym:  turnieje i obozy sportowe itp

 1. po przedstawieniu przez trenera wybranego miejsca i programu imprezy oraz kosztorysu rodzice dokonują wpłat w ustalonej wysokości na konto Klubu w następujący sposób:
  nazwa : Klub Sportowy Basket25
  nr konta : 26 1750 1051 0000 0000 1246 2379 (nowy numer konta)
  w treści : nazwa imprezy Imię Nazwisko (uczestnika a nie rodzica!)
 2. Ważne !
  Program imprezy i kosztorys powinien być zatwierdzony pisemnie przez Prezesa Klubu i rodzice maja prawo do takiej informacji która również będzie zamieszczona na oficjalnej stronie klubowej www.basket25.pl zakładka „/piramida szkoleniowa/aktualności” oraz szczegółowo na „/piramida szkoleniowa/informacje dla rodziców”. Każdy członek Klubu wpłacający może na wcześniejsze życzenie otrzymać fakturę za wpłatę i dodatkowo/obowiązkowo pokwitowanie KP jeśli wpłaca gotówkę w kasie Klubu.

 

Informacje bieżące